Navigace

Obsah

Součastnost

Současnost obce

V součastnosti je pro obec Soběkury a její část Horušany zpracován program obnovy vesnice, jehož cílem je postupné zabezpečení komplexsního rozvoje obce a vytvoření nezbytných podmínek pro dobré a zdravé životní prostředí a řešení pracovních příležitostí.
 

Občanská vybavenost obce Soběkury

 • Prodejna potravin
 • Pohostinství
 • Kulturní dům
 • Knihovna
 • Fotbalové hřiště
 • Tenisové hřiště
 • Koupaliště
 • Sjezdová dráha pro lyzaře a sáňkaře

 

Občanská vybavenost obce Horušany

 • Kulturní jizba OÚ
 • Knihovna
 • Hostinec U dvou kaštanů
 • Prodejna potravin
 • Sportovní areál

  

Infrastuktura obce Soběkur

 • Vodovod
  • R.1987-90 byla provedena výstavba I. etapy vodovodu, ve které byl postaven vodojem, tři vrty a položeno vodovodní potrubí od vodojemu k obci a v horní části obce. Byl připojen vrt č. 1 a 2
  • R. 1991-94 pokračovala výstavba II. etapy vodovodu, při níž bylo položeno vodovodní potrubí ve spodní části obce.
   R. 2002 provedeno napojení vrtu č. 3
 • Kanalizace
  • V celé obci je vybudována jednotná kanalizace
  • R. 1986 byla dokončena výstavba biologického rybníka a zatrubnění úvozu v Dolcích až k obci
  • R. 2008 byla zajištěna a provedena oprava kanalizace na návsi
 • Plynofikace
  • R. 2001 zpracována a územně schválena projektová dokumentace
  • R. 2002-3 provedena plynofikace obce položením přívodního řadu rozvodného potrubí a zhotoveno 119 přípojek
 • Místní komunikace
  • R. 1984 zpracována pasportizace místních komunikací
  • R. 1978 začala se budovat komunikace do spodní části nového stavebního obvodu
  • R. 2003 provedena rozsáhlá oprava povrchů místních komunikací a generální oprava autobusové zastávky
  • R. 2007 provedena generální oprava spojovací komunikace nad obcí jejím zpevněním, položením asfaltového koberce a žlabovnic 

 

Infrastruktura obce Horušany

 • Vodovod
  • R. 1954-55 byl učiněn první pokus v odstranění naprostého nedostatku vody v Horušanech vybudováním obecní studny (asi 300 m jižně pod obcí) a přivedením vody potrubím do vodovodního stojánku v obci (v místě později postavené úřadovny OÚ)
  • R. 1967 byl zadán a zpracován projekt na vybudování vodovodu a kanalizace pro celou obec
  • R. 1968 začíná etapové budování vodovodu
  • R. 1972-74 došlo k vybudování nového vrtu a vodárny, protože dříve vybudovaná obecní studna neměla při rozšíření vodovodu dostatečnou kapacitu a ani kvalitu vody. Správu vodovodu převzal ZVAK Starý Plzenec
  • R. 1995 přebírá obec Soběkury vodovod od ZVAK Starý Plzenec pod svou správu. Při zajišťování převodu vodovodu dochází k tomu, že Krajský hygienik vydal zákaz používání vody z obecního vodovodu pro vysoký obsah radonu. Doporučil zajištění jiného vodního zdroje do r. 1997
  • R. 1996 přijímá zastupitelstvo obce rozhodnutí o propojení vodovodu ze Soběkur do Horušan s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství. Dotace byla přislíbena na r. 1997, ale v souvislosti hospodářských opatření byla odložena na r. 1998
  • R. 1998 bylo realizováno propojení vodovodu ze Soběkur do Horušan a splněno i rozhodnutí Krajského hygienika o zajištění nového zdroje vody pro Horušany. V souvislosti s propojením byla zajištěna i výměna poruchového vedení vodovodu v novém stavebním obvodu
  • R. 2002 na základě vydaného zákona o vodovodech a kanalizacích předána správa vodovodu Vodohospodářskému servisu Dobřany, od kterého pak přebírá správu 1. JVS se sídlem v Českých Budějovicích
 • Kanalizace
  • R. 1967 zadán a zpracován projekt na vybudování kanalizace pro celou obec
  • R. 1968-75 probíhá etapové budování kanalizace v obci
  • R. 2001 odkoupení pozemků pro biologický rybník v Loučkách
  • R. 2003 zadáno zpracování záměru pro kořenovou čistírnu odpadních vod
 • Plynofikace
  • R. 2001 zadáno a provedeno zpracování projektové dokumentace na plynofikaci obce v rámci Dobrovolného sdružení obcí Merklínsko. Na Státní fond životního prostření podána žádost o dotaci
  • R. 2002-3 provedena plynofikace obce se zajištěním 76 přípojek
  • R. 2003 29. dubna 2003 byla provedena kolaudace plynofikace obce
  • R. 2006 11.1.2006 provedeno závěrečné vyhodnocení plynofikace
  • 2.10.2006 bylo zrušeno Dobrovolné sdružení obcí a majetek převeden jednotlivým obcím
 • Místní komunikace
  • R. 1972 zhotovena komunikace v novém stavebním obvodu
  • R. 1973-74 dochází z důvodů bezpečnosti chodců k vybudování chodníku při státní silnici po celé délce bývalé petrovické osady
  • R. 1984 zpracována pasportizace místních komunikací
  • R. 2001 provedeny dílčí opravy místních komunikací
  • R. 2003 provedena rozsáhlá oprava místních komunikací a obnoveno dopravní značení
  • R. 2004 zhotoven průchod pro chodce z nově vznikajícího stavebního obvodu ke státní silnici s vyznačením přechodu pro chodce
  • R. 2005 provedeno osazení zrcadel pro bezpečný výjezd vozidel z ulice od Levorů
  • R. 2006 provedena generální oprava chodníku s položením nové zámkové dlažby od kapličky až na konec obce směrem k Přešticům
 • Telekomunikace
  • R. 1996 na základě žádosti bylo provedeno položení telefonních kabelů po celé obci a zavedeny telefonní přípojky do všech rodinných domků a provozoven
  • Až doposud byly v obci dvě telefonní linky
 • Elektrifikace
  • R. 1998 na základě stížnosti OÚ došlo ke generální opravě elektrické sítě a její posílení do nového stavebního obvodu a ke generální opravě transformátoru
  • R. 2007 provedena další generální oprava transformátoru

 

Kulturní a společenské akce obce Soběkury

 • Každých pět let se koná setkání rodáků obce. První se konalo v r. 1975
 • Každý rok se koná:
  • Setkání důchodců se starostou obce
  • Dětský den
  • Dětský maškarní bál
  • Společenské plesy
  • Velikonoční rachání
  • Stavění máje
  • Fotbalový turnaj „Zlatá pípa“
  • Tříkrálová sbírka
  • Mikulášská nadílka
 • Příležitostně dle zájmu občanů:
  • Výroba vánočních perníčků
  • Výroba velikonočních ozdob
  • Zhotovování suchých vazeb
  • Zhotovování kraslic
  • Hasičské závody a ukázka hasičské techniky
  • Rozloučení se starostou po skončení jeho třetího volebního období v r.2006
  • Volby do poslanecké sněmovny
  • Výstavy rukodělných prací a obrazů našich občanů
  • Sbor pro občanské záležitosti zajišťuje blahopřání k jubileům občanů, předání certifikátu a od 70. výročí i dárkového balíčku

 

Kulturní společenské akce obce Horušany

 • každých pět let se koná setkání rodáků
 • každý rok se koná:
  • setkání důchodců
  • velikonoční rachání
  • dětský den
  • stavění máje
  • nohejbalové turnaje
  • mikulášská nadílka
  • společenské plesy
  • přednášky a besedy a další společenské akce
 • Blahopřání k vzácným a význačným jubileům občanů zajišťuje Sbor pro občanské záležitosti tím, že jim popřeje místním rozhlasem, osobně je navštíví a předá jim certifikát k narozeninám a od výročí sedmdesátých narozenin i dárkový balíček. Sbor pracuje jako aktiv kulturní komise.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: